Sitemap

TilbageUdskriv

      Forside
Kontakt til skolen
    Mappe  Dokumenter
          Dokument  Kontakt til Skolen - Ledelse - Administration - Teknisk Service
Mest for forældre
    Dynamisk side  Medlemmer af skolebestyrelsen
    Dynamisk side  Mail til skolebestyrelsen
    Mappe  Dokumenter
                 Mappe  Vi har fokus på et godt undervisningsmiljø
                 Mappe  Undervisningsmiljø - handleplan
                       Dokument  2010 Handleplan for undervisningsmiljøet
                 Mappe  Trivsel
                 Mappe  Trivselserklæring
                       Dokument  Trivselserklæring
                 Mappe  Trivselsundersøgelse
                       Dokument  Trivselsundersøgelse elever 2011
                 Mappe  Sammenfattende rapport 50 skoler
                       Dokument  sammenfattende endelig rapport 50 skoler
                 Mappe  Tværsteam
                       Dokument  Tværsteam
          Mappe  Trivsel og miljø
          Mappe  Kom godt i gang med forældreintra
                 Mappe  Vil du være med
                 Mappe  Høringssvar
                       Dokument  høringssvar budget 2010-13 m. skabelon
                       Dokument  Høringssvar børne-ungepolitik 2011-06-15
                 Mappe  Årsberetning
                       Dokument  Årsberetning 2010-11
                 Mappe  Skolebestyrelsens sammensætning
                 Mappe  Dagsordner
                       Dokument  Skolebestyrelsesmøde 28.01.2015
                 Mappe  Principper
                       Dokument  Principper for sponsorering Bredagerskolen maj 2013
                       Dokument  principper for formidling af køb
                       Dokument  Principper for lejrskoleområdet marts og maj 2011
                       Dokument  Principper for fordeling af elever på hold juni 2014 godkendt
                       Dokument  Principper for madordning i fritidsdelen Asgård
                        Mappe  Skoleåret 2010-11
                             Dokument  2010-08-09 Referat skolebestyrelsen
                             Dokument  2010-09-21 Referat skolebestyrelse
                             Dokument  2010-11-25 Skolebestyrelsen - Referat
                             Dokument  2011-01-26 Skolebestyrelsen Referat
                             Dokument  2011-02-21 Skolebestyrelsen - Referat
                             Dokument  2011-03-29 Skolebestyrelsen - Referat
                             Dokument  2011-04-28 Skolebestyrelsen - Referat
                             Dokument  2011-05-23 Referat skolebestyrelsen
                             Dokument  2011-06-15 Referat skolebestyrelse
                        Mappe  Skoleåret 2011-12
                             Dokument  2011-08-25 Skolebestyrelse Referat
                             Dokument  2011-09-28 Skolebestyrelse Referat
                             Dokument  2011-09-28 Skolebestyrelse Referat
                             Dokument  2011-10-27 Skolebestyrelsen Referat
                             Dokument  2011-11-24 Skolebestyrelsen Referat
                             Dokument  2011-12-12 Skolebestyrelsen Referat
                             Dokument  2012-01-31 Skolebestyrelsen referat
                             Dokument  2012-02-29 Skolebestyrelse referat
                             Dokument  2012-03-26 Skolebestyrelsen referat
                             Dokument  2012-06-18 Referat skolebestyrelsen
                             Dokument  20125-04-25 Skolebestyrelsen referat
                        Mappe  Skoleåret 2012-13
                             Dokument  2012-08-09 Referat skolebestyrelse
                             Dokument  2013-01-08 Referat skolebestyrelse
                             Dokument  2012-09-11 Referat skolebestyrelse
                             Dokument  2012-10-10 Skolebestyrelse Referat
                             Dokument  2012-11-08 Skolebestyrelse Referat
                             Dokument  2012-12-10 Skolebestyrelse Referat
                        Mappe  Skoleåret 2014 15
                             Dokument  Skolebestyrelsesmøde 3. november 2014
                             Dokument  Referat af bestyrelsesmødet 1 oktober 2014
                             Dokument  Referat Skolebestyrelsesmøde 16.12.2014
                 Mappe  Referater
                 Mappe  Inspirations- og idékatalog
                       Dokument  Inspirations og idékatalog
                 Mappe  Forretningsorden
                       Dokument  Forretningsorden
                 Mappe  Ansættelsesudvalg
                       Dokument  Ansættelsesudvalg
          Mappe  Skolebestyrelsen
          Mappe  UU-vejledning
                 Dokument  UU-vejledning
          Mappe  SSP
                 Dokument  SSP
          Mappe  Sundhedstjenester
                 Dokument  Den kommunale sundhedstjeneste februar 2012
                 Dokument  Skolens sundhedsplejersker
                 Dokument  Tandlæge
                 Mappe  Kontakt Asgård
                       Dokument  Henvendelse Asgård
                 Mappe  Hvad er Asgård
                       Dokument  Generelt om Asgård
                       Dokument  tids- og handleplan 2012- 2013
                 Mappe  Aldersblandede strogrupper på Asgård
                       Dokument  Aldersblandede storgrupper på Asgård
                 Mappe  Rullende skolestart
                       Dokument  Rullende skolestart på Asgård
          Mappe  Asgård
          Mappe  Skolevejen
                 Dokument  Skolevej og skolebus
          Mappe  Fritagelser-tilladelser
          Mappe  Forsikring
          Mappe  Fag og timer - timefordelingsplan
          Mappe  Feriekalender
                 Dokument  Ferieplan for skoleår 2014-15
                 Dokument  Ferieplan for skoleåret 2015
                 Mappe  Book et elevskab
                       Dokument  Elevskabe
                 Mappe  Informationsbrev
                       Dokument  Informationsbrev - elevskabe
          Mappe  Elevskabe
          Mappe  Ungdomsskolen
                 Dokument  Ungdomsskolen afdeling Jelling
          Mappe  Skolemad
                 Dokument  Bredagerskolens madordning
                 Dokument  Principper for madordning i fritidsdelen Asgård
                 Dokument  Mælk og madordning
                 Dokument  Skolemad
          Mappe  Forældreforening
                 Dokument  Forældreforening
Forældreforening
Mest for elever
    Mappe  Dokumenter
          Mappe  Feriekalender
          Mappe  Skolemad
                 Dokument  Mælk og madordning
                 Mappe  Book et elevskab
                       Dokument  Elevskabe
          Mappe  Elevskabe
          Mappe  Elevråd
                 Dokument  Elevrådet
          Mappe  UU-vejledning
                 Dokument  UU-vejledning
          Mappe  SSP
                 Dokument  SSP
          Mappe  Ungdomsskolen
                 Dokument  Ungdomsskolen afdeling Jelling
                        Mappe  Dansk
                             Dokument  Google docs
                             Dokument  Dansk skabelon Libre
                             Dokument  Dansk skabelon MSO
                        Mappe  Matematik
                             Dokument  Google regneark
                             Dokument  FSA skabelon2
                             Dokument  FSA skabelon1
                             Dokument  FSA skabelon Libre
                 Mappe  Skabeloner
          Mappe  Folkeskolens afgangsprøve
Om skolen
    Dynamisk side  Sammenlignelig brugerinformation
    Dynamisk side  Karakterer (åbner nyt vindue)
    Dynamisk side  Medarbejdere
    Mappe  Om skolen
          Mappe  Skolevejen
          Mappe  Fritagelser - tilladelser mm
                 Dokument  Forsømmelser
                 Dokument  Fritagelse for idræt
                 Dokument  Fritagelse for undervisning
                 Dokument  Tilladelse til at forlade skolen
                 Dokument  Udmeldelse
                 Mappe  Ring til skolen
                       Dokument  Ring til skolen
                 Mappe  Her bor vi
                       Dokument  Find vej
          Mappe  Kontakt
          Mappe  Karakterer og brugerinformation
          Mappe  Kvalitetsrapport
                 Dokument  Forside kvalitetsrapport 2012-13 Bredagerskolen
                 Dokument  Kvalitetsrapport 2012-13 - Almen skoledel
                 Dokument  Kvalitetsrapport 2012-13 - Specialklasser
                 Dokument  Kvalitetsrapport 2012-13 - Skolen i bevægelse
                 Dokument  Kvalitetsrapport 2012-13 - Fokusområder
          Mappe  Skolerne i Vejle Kommune
                 Dokument  Om skolerne i Vejle Kommune
                 Mappe  International læseplan
                       Dokument  Januar 2013 REDIGERET læseplan
                       Dokument  the international curriculum at the bredager school
          Mappe  Den internationale dimension
                 Dokument  The International Dimension
          Mappe  Forsikring
                 Dokument  Glemte sager - tyveri og forsikring
                 Dokument  Ulykkesforsikring - forældrebrev
          Mappe  Fag og timer - Timefordelingsplan
                 Dokument  Timefordelingsplan skoleår 2011-12
                        Mappe  Generelt om Asgård
                             Dokument  Generelt om Asgård
                        Mappe  Telefonnumre
                             Dokument  Kontakt Asgård
                        Mappe  Tids og handleplan 2012 til 2013
                             Dokument  Tids- og handleplan for Asgård
                 Mappe  Hvad er Asgård
                 Mappe  Aldersblandede strogrupper på Asgård 2011 til 2012
          Mappe  Asgård
          Mappe  Skolens værdigrundlag
                 Dokument  Bredagerskolens værdier og mål (pdf)
          Mappe  Vi lærer forskelligt
                 Dokument  110522 Faglige og pædagogiske progressioner 2
                 Dokument  Projektet med endelig beskrivelse juli 2011
          Mappe  Elevråd
                 Dokument  Elevrådet
                 Mappe  ForældreIntra
          Mappe  Kom godt i gang med ForældreIntra
          Mappe  Tids og handleplan for nationale test og prøvetagn
                 Dokument  tids og handleplan for test
UU-Vejledning
    Mappe  Dokumenter
          Dokument  UU-vejledning
Ung Vejle
Ledige stillinger
    Mappe  Dokumenter
          Dokument  Indskolingsleder på Bredagerskolen - hjemmesiden
Sitemap
ForældreIntra
ElevIntra
PersonaleIntra
Den faglige progression
    Mappe  Dokumenter
          Dokument  Faglig progression - med indholdsfortegnelse
Indskrivning
    Mappe  Dokumenter
          Dokument  brev til forældre - Indskrivning 2015
          Dokument  informationsmøde nov 2014
Mobilversion
Folkeskolereformen
    Mappe  Dokumenter
          Dokument  Infoaften for forældre

SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Til forsiden Information Support